Đồhọa.com.vn

Dịch vụ thiết kế CV chuyên nghiệp

Chắc chắn có nhiều bạn gặp vấn đề gửi nhiều CV nhưng rất ít công ty liên hệ lại để phỏng vấn. Hoặc có nhiều bạn muốn tự thiết kế CV nhưng không biết phải thiết kế thế nào để có CV ấn tượng hoặc không có ý tưởng để thiết kế. Vậy chúng ta […]