Đồhọa.com.vn

Cô Kim

Cô Kim

Nhà thiết kế đồ chuyên nghiệp tại Dohoa.com.vn. Nơi tôi đưa các ý tưởng thành hiện thực.

Dự án thiết kế Bao bì máy cà tường

Dự án thiết kế Bao bì máy cà tường là quy trình tạo ra một sản phẩm bao bì chất lượng và chức năng để đóng gói và bảo quản máy cà phê tự động. Dưới đây là mô tả…

Dự án thiết kế bao bì hạt điều

Dự án thiết kế bao bì hạt điều

Quy trình thiết kế bao bì hạt điều Khi thực hiện dự án thiết kế bao bì hạt điều, quy trình thiết kế được chia thành các bước cụ thể để đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng được…

Dự án thiết kế bao bì gạo ST25

Dự án thiết kế bao bì gạo ST25

Trong dự án thiết kế bao bì gạo ST25, quy trình và yêu cầu thiết kế đóng vai trò quan trọng để tạo ra một sản phẩm bao bì chất lượng, bảo vệ và phù hợp với thương hiệu ST25.…

Dự án thiết kế bao bì sữa tăng cân

Dự án thiết kế bao bì sữa tăng cân

Quy trình thiết kế bao bì sữa tăng cân Khi tiến hành dự án thiết kế bao bì sữa tăng cân, chúng tôi tuân thủ một quy trình cụ thể để đảm bảo chất lượng và đáp ứng đúng yêu…

Dự án thiết kế Bao bì Vitamin E

Dự án thiết kế Bao bì Vitamin E là một quy trình tạo ra một sản phẩm bao bì hấp dẫn và chức năng cho sản phẩm Vitamin E. Dưới đây là mô tả quy trình và yêu cầu thiết…

Dự án thiết kế bao bì cà phê mạnh

Dự án thiết kế bao bì cà phê mạnh

Quy trình và yêu cầu thiết kế bao bì cà phê mạnh I. Giới thiệu Quy trình và yêu cầu thiết kế bao bì cà phê mạnh là một phần quan trọng trong quá trình sản xuất và tiếp thị…

Dự án thiết kế bao bì Aladdin Coffee

Dự án thiết kế bao bì Aladdin Coffee

I. Giới thiệu về dự án thiết kế bao bì Aladdin Coffee Bài viết này sẽ giới thiệu về dự án thiết kế bao bì Aladdin Coffee, tập trung vào quy trình thiết kế và yêu cầu cần thiết để…

Dự án thiết kế Bao bì Quạt-Gereun

Dự án thiết kế Bao bì Quạt-Gereun là một quy trình quan trọng để tạo ra một sản phẩm bao bì chất lượng và hấp dẫn cho Quạt-Gereun. Dưới đây là mô tả quy trình và yêu cầu thiết kế…