Đồhọa.com.vn

Phần mềm thiết kế logo miễn phí Online

Có nhiều phần mềm thiết kế logo miễn phí có sẵn trên Internet. Một số trong số đó bao gồm: Canva: Phần mềm dễ sử dụng với rất nhiều tính năng và mẫu logo sẵn có. Adobe Spark: Phần mềm cung cấp các công cụ vững chắc để thiết kế logo, bao gồm các tính […]

Thế nào là một logo đẹp ?

Một logo đẹp thường có những đặc điểm sau: Đơn giản: Logo đẹp là logo đơn giản, dễ nhớ và dễ hiểu. Nhận diện: Logo phải đủ rõ ràng và nhanh chóng nhận diện được bởi mọi người. Thể hiện tính nhất quán: Logo phải tốt nhất thể hiện tính nhất quán của công ty […]